BIOENERGETYKA

“Jedynym sposobem aby, stać się wolnym jest odczuć swoje napięcia i odnaleźć ich związek ze stłumionymi uczuciami strachu, gniewu i smutku. Brak żywotności jest zawsze rezultatem tłumienia uczuć.” A. Lowen “Duchowość ciała”

Metoda Lowena opiera się na pracy z ciałem, pobudzaniu go do ożywienia, poruszaniu emocji zastygłych w napięciach mięśniowych. Dąży do przywrócenia jedności ciała i umysłu, udrożnieniu swobodnego przepływu energii oraz ekspresję uczuć. Uczuć, których domem jest nasze ciało. Często ciało pamięta najwięcej… Dzięki ćwiczeniom fizycznym możemy dotrzeć do tych wspomnień co pozwala na wyrażenie tego, co zostało zamrożone i… uwolnienia, poczucia kompletności i bycia w prawdzie ze sobą…

Patrycja Winnicka